Scholtenserf

8042 PS Zwolle

In ontwikkeling Scholtenserf | Scholtensteeg


Afbeeldingen

arrow left
arrow right

De 106 woningen zijn opgedeeld in 76 zogenaamde pauzewoningen en 30 sociale huurwoningen. De 76 woningen aan de Scholtenserf vallen binnen een flexibel woonconcept gericht op mensen voor wie huisvesting lastig is. Gerrit Jansen van Jansen Vastgoed: “Denk aan de huizenkoper die nog even moet wachten totdat het huis klaar is. Gescheiden mensen die tot nu toe alleen buiten de stad terecht konden. Of de tijdelijk in Zwolle gedetacheerde werknemer. Dus mensen die om wat voor reden dan ook een korte woonperiode zoeken, maar wel met kwaliteit en comfort. Voor hen ontwikkelen we hier kwalitatief hoogwaardige huizen in diverse prijsklassen, te huur met een recreantencontract van maximaal een jaar.”


Bungalows

Het vooraanzicht van Scholtenserf wordt bepaald door 20 riante, aan het water gelegen bungalows die aantrekkelijk zijn voor gezinnen. Jansen: “We hebben bewust veel aandacht besteed aan architectuur met een optimale visuele uitstraling, dat beeld zie je in het hele project.” Ook door te voorzien in bomen, groenvoorzieningen en waterpartijen moet Scholtenserf harmonieus aansluiten op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

 

deltaWonen

Woningcorporatie deltaWonen is van plan 30 van de 106 woningen af te nemen. Dit worden sociale huurwoningen. Deze woningen worden op een zorgvuldige manier aan reguliere woningzoekenden toegewezen. De compacte (40 m2) prefab appartementen voor één of twee personen arriveren compleet met keuken, een slaapkamer, douche en toilet. Ze hebben dezelfde landelijke bouwstijl als de andere woningen op Scholtenserf. Hiermee wil deltaWonen bijdragen aan de afspraken met de gemeente Zwolle over de Extra Impuls Sociale Woningbouw.


Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle ziet in deze tijdelijke ontwikkeling een mooie kans om uitvoering te geven aan de afspraken met woningcorporaties in het kader van de Extra Impuls Sociale Woningbouw. Deze impuls is nodig omdat de toch al grote druk op de sociale woningmarkt bleef groeien. Bovendien wil gemeente Zwolle dat iedereen in Zwolle passende woonruimte kan vinden. Dat betekent dat er een divers huuraanbod moet zijn. Ook woningen voor mensen die voor een kortere periode een woning zoeken. De ontwikkeling Scholtenserf met daarin ook de 76 pauzewoningen, is voor de gemeente daarom een goede aanvulling op het woningaanbod.


Locatie en ligging